Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Μόνος και μετά πολλών


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Λέοντας, ο βασιλιάς των ζώων. Συμβολίζει το δυναμισμό, την υπερηφάνεια και το δέος τα οποία εμπνέει αυτός και αλληγορικά η Μεραρχία, σε κάθε επίδοξο επιδρομέα ή αντίπαλο.
ΡΗΤΟ: "ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ". (Και μόνος και με τη βοήθεια άλλων).

"Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά ουδ' εγκαταλείψω τον παραστάτην ότω αν στοιχήσω· αμυνώ δε υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μετά πολλών...".
Από τον όρκο των αρχαίων Αθηναίων στη θεά Αθηνά.
"Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά και ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολεμι-στή μου με οποιονδήποτε και αν ταχθώ στη γραμμή, θα υπερασπίσω δε τα ιερά και τα όσια και μόνος και με άλλους..."

ΧΙ ΜΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Share