Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Ύσπληγξ - Μηχανισμός Άφεσης Αθλητών


Η ύσπληγξ ήταν ένα σύστημα φραγμού που εξασφάλιζε την ταυτόχρονη εκκίνηση των αθλητών των αγώνων δρόμου. Στο στάδιο της Νεμέας έχουν βρεθεί οι λίθινες βάσεις. Η πτώση των θυρών στο σύγχρονο Ιππόδρομο πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα με άλλον μηχανισμό.
Αποτελείται από δύο οριζόντια σχοινιά τεντωμένα μπροστά από τους δρομείς στο ύψος των γονάτων και του στήθους. Τα σχοινιά συγκρατούνταν στα άκρα τους από κατακόρυφους ξύλινους πασσάλους (τους αγκώνες), που προσαρμόζονταν σε απλούς μηχανισμούς προδρόμους των στρεπτικών ελατηρίων, αποτελούμενους από στριμμένα νεύρα ζώων. Οι μηχανισμοί αυτοί τοποθετούνταν σε λίθινες βάσεις. Η λειτουργία του μηχανισμού γινόταν από τον αφέτη που στεκόταν πίσω από τους δρομείς, κρατώντας τα δύο σχοινιά χειρισμού. Με μια απότομη κίνηση ελευθέρωνε τους προεντεταμένους αγκώνες, οι οποίοι έπεφταν απότομα στο έδαφος συμπαρασύροντας όλο το σύστημα φραγμού και επιτρέποντας την εκκίνηση στους δρομείς.

Βιβλιογραφία
  • Παυσανίας, 6.20.13, Η Αφετηρία του Ιπποδρόμου της Ολυμπίας
  • Πλάτων, Φαίδρος 254ε, Η Ύσπληγξ σε αφετηρίες Ιπποδρόμου)
Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Share